Seroloji Testleri

Serolojik testlerin amacı vücudun, virüs bakteri ve parazit gibi bir takım mikroorganizmalara (mikroplara) karşı ürettiği antikorların var olup olmadığını bulmaktır. Kolay uygulanabilir olması ve kısa sürede sonuç vermesi bakımından sıkça tercih edilir. Test sonucunda elde edilen bulgulara göre antikorların ve virüslerin vücuda girip girmediği, bu virüslere karşı antikorların üretilip üretilmediği belirlenir.