Alerji Check Up

 
Testler
Total IGE
Eozinofil sayımı
Eozinofil katyonik protein (ECP)
Spesifik IGE’ler
Alerjik hastalıkların tanısı çoğu zaman hastanın öyküsü ile konulabilecek kadar kolaydır. Tanı her ne kadar kolayca konulabilse de yapılacak testler ile hem tanının doğrulanması hem de hastalığa neden olan alerjenlerin belirlenmesi gerekir.Bu testler konusunda çoğu zaman kargaşa yaşanmaktadır. Her tanısal testin usulüne göre ve gerekli görüldüğü durumlarda yapılması gerekmektedir. Bazı durumlarda gereksiz testler yapılmakta ya da test sonuçları yanlış olarak yorumlanmaktadır. Sonuç yanlış tanı ve gereksiz tedavi.
Bilimsel gelişmeler ışığında yeni geliştirilen tanısal testler de kliniklerde kullanılmaktadır. Yine de alerjik hastalıkların tanısında hastanın öyküsü ve laboratuvar sonuçları birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin besin alerjisi. Doğru tanı konulması deneyim gerektirir. Bu durumun ne kadar gerekli olduğu toplumsal istatistiklerde de görülebilir. Toplumumuzu oluşturan bireylerin %10 civarı kendilerinde besin alerjisi olduğunu düşünmektedir. Ancak bilimsel yöntemlerle alerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından değerlendirilen bu kişilerin ancak %1’inin gerçek besin alerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu titizlik gösterilmediğinde özellikle küçük çocuklarda gereksiz yere diyet uygulanmakta hem çocuğun beslenmesine olumsuz yönde etki edilmekte hem de ekonomik açıdan gereksiz yük oluşturmaktadır.
Testlerin basitliği yanında bu süreçler ciddi reaksiyonların gelişmesi açısından çok riskli olabilir. İlaç alerjilerini tespit edilmesi sırasında kullanılan testler buna çok iyi örnektir. Bir kaç gün sürebilen bu testlerin her aşamasında çok dikkatli olunmalıdır.