NİPT Testi/ NİFTY Testi/ Fetal DNA Analizi

NİPT Testi/ NİFTY Testi/ Fetal DNA Analizi

Fetal DNA testi-Non-Invaziv Prenatal Test (NIPT)

Fetal kromozomal anomalileri için girişimsel olmayan DNA tarama testi.

NIPT bebeğiniz hakkında genetik bir anomalinin olup olmadığını gösteren DNA tarama testidir.

 • Sık görülen kromozomal anomalileri saptar

 • Düşük yalancı pozitiflik oranı

 • Gebeliğin 9. Haftasından itibaren test yapılabilir.

 • Bebek için bir risk olmadan anneden alınan kan örneği ile test gerçekleştirilir.

NIPT GİRİŞİMSEL OLMAYAN DOĞUM ÖNCESİ TARAMA TESTİDİR.

Test anne adayının kolundan alınan kan örneği yapılır. Anne kanına geçmiş olan DNA örneklerinden test gerçekleştirilir.

NIPT TARAMA TESTİ NELERİ SAPTAR?

NIPT TESTİ;

 • Down Sendromu (Trizomi 21)

 • Edwards Sendromu (Trizomi 18)

 • Patau Sendromu (Trizomi 13)

 • Cinsiyet kromozomu anomalileri:

 • Turner Sendromu (Monozomi X)

 • Klinefelter Sendromu (XXY)

 • Jacobs Sendromu (XYY)

 • Triple X Sendromu (XXX)

 • Triploidi’İ belirleyebilir.