Seroloji Testleri

Seroloji Testleri

Serolojik testlerin amacı vücudun, virüs bakteri ve parazit gibi bir takım mikroorganizmalara (mikroplara) karşı ürettiği antikorların var olup olmadığını bulmaktır.