Hemogram

HEMOGRAM (CBC,Tam Kan Sayımı): Genel sağlık durumunun tespiti açısından önem arz eden bir testtir. Hemogram (CBC), Tam Kan Sayımı demektir. Kanda yer alan lökosit ( Beyaz küre/ akyuvar) , eritrosit ( kırmızı küre/ alyuvar) , hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını veren testler bütündür. Kan hücrelerinin genel durumu hakkında bilgi veren hemogram, kan sayımının nitelik ve nicelik açısından detaylı raporunu ortaya koyan bir sağlık testidir.

Hemogram Test Sonuçları

Hemogram testi neticesinde, yorgunluk, depresyon, cilt üzerinde çeşitli morarmalar başta olmak üzere mevcut sağlık sorunları hakkında fikir sahibi olunabilir. Hemogram testi ile çok şey anlaşılabilir. Hemogram, birçok hastalık konusunda ön fikir veren çok değerli bir kan tahlilidir. Herhangi bir infeksiyon (iltihabı durum) var olup olmadığını anlayabiliriz. Ayrıca, bu infeksiyonun bakteriyel mi, yoksa virüslere bağlı bir infeksiyon mu olduğunu büyük oranda anlayabiliriz. Hemogram testi ile, kansızlık olup olmadığını anlayabiliriz. Hatta, kansızlığın ne tür bir kansızlık olduğunu da büyük oranda öngörebiliriz. Lösemilerin (kan kanseri) çoğunluğunu, bir hemogram testi ile kabaca tahmin edebiliriz. Hemogram raporundaki eozinofil artışı ile, kişide allerjik bir durum olduğunu tahmin edebiliriz.